Get our white paper on public sector implementation - Fill in the form below

Implementeringsstudie:
NYE TILGANGE TIL IMPLEMENTERING AF POLICY

Her får du et whitepaper om implementering og store forandringsprojekter i den offentlige sektor.

Whitepaperet kan hjælpe dig til at forstå den kompleksitet, der opstår i forbindelse med implementering. Og nok så vigtig, får du inspiration til, hvordan du undgår faldgruberne ved hjælp af forskellige metoder og tilgange.

Hent dit eksemplar nu og få viden om:

  • Implementering gennem kapacitetsopbygning
  • Den menneskelige faktor i implementering
  • En værktøjskasse til implementeringsstrategier
  • Hvordan du skaber forandringer
Download white paper on implementation

BAGGRUND FOR WHITE PAPERET

Rambøll har gennemført 30 interviews med beslutningstagere i ministerier, regioner og kommuner på tværs af Nordeuropa. Målet var at beskrive deres tilgang og erfaringer med implementeringsprojekter

Blandt de interviewede myndigheder er:

Ministry of Enviroment and Food of Denmark
Ministry of social affairs and health - Finland
Stockholm University
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Ministry of Employment - Denmark
The national board of health and welfare - Denmark

Om Rambøll Management Consulting

Med cirka 600 ansatte er Rambøll Management Consulting ét af de største konsulenthuse i Norden. Vi er en del af Rambøll Gruppen, som har 13.000 ansatte fordelt på 300 kontorer i 35 lande.

EUs nye persondatalov er trådt i kraft - derfor har vi opdateret vores privatlivspolitik.

Copyright © 2018 Ramboll Management Consulting