Dataunderstøttet ledelse - Få værdi af jeres data

Kom til et gratis fyraftensmøde, hvor vi giver et indblik i, hvordan du som leder kan fremme udviklingen af en stærk læringskultur - en kultur der er forudsætning for løbende kvalitetsudvikling.

Du bliver blandt andet klogere på

  • Hvordan du kan inspirere dine medarbejdere til at anvende data til læring og refleksion

  • Hvilke konkrete metoder, der hjælper med at strukturere dialoger og møder om data

  • Nyt om dataliteracy, refleksionskultur, datainformeret forbedringsarbejde og datacoaching.

Tid og sted for fyraftensmødet:

Den 16. jan. fra kl. 16.00-18.00,
Hannemanns Allé 53, 2300 København S.

Efter mødet er der mulighed for lidt snacks,
bobler og netværk.

Nyeste viden fra praksis

Vi trækker på nyeste viden om de udfordringer og muligheder, mange organisationer oplever i forbindelse med at omsætte data til konkrete forbedringer.

   Tilmeld dig fyraftensmødet her:

  Om oplægsholderne

Marianne Okholm

Marianne arbejder i flere kommuner med kompetenceudvikling af skoleledelser. Det er med særlig fokus på udvikling af lærings- og evalueringskompetencer, ledelse af viden og data.

Med en solid teoretisk og praktisk baggrund skaber hun mening, sammenhæng og kvalitet for ledelse, medarbejdere og skolens andre interessenter. Marianne har tidligere arbejdet som skoleleder, og har Universitetsdiplom i Offentlig Ledelse.

Jesper Jørvad

Som ekspert i performance leadership klæder Jesper kunderne på til at gøre organisationens måltal til et ledelsesredskab, hvor viden om data veksles til værdifulde handlinger.

Jesper Jørvad er erhvervspsykolog og underviser på kurser icoaching og ledelse. Samtidig er Jesper som Business Manager ansvarlig for at udvikle koncepter og forandrings-projekter, der styrker danske og inter-nationale organisationer.

Helle Stentoft Dalum

Helle har erfaring med datadrevet kvalitetsarbejde fra sygehussektoren. Her har hun blandt andet coachet ledere i brugen af tidstro data og forbedringsmodellen i deres arbejde ved ugentlige tavlemøder.

Helle har forsket i effekter af implementeringen af nye tiltag i pskykiatrien. Hun har også arbejdet med patientsikkerhed og kvalitet ved små-skala forbedringer på sundhedsområdet.

Om Attractor - en del af Mannaz

Hvis du vil se mere om vores udbud af kurser, så besøg attractor.dk